1. ใส่เบอร์โทรศัพท์และรอรับ SMS

2. เมื่อได้รับ SMS กดปุ่มถัดไป